SÁROSPATAKI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapította: Seress Ödön 1996

Seress Ödön

 

Hejőcsabán született 1926-ban. A Miskolci Református Gimnáziumban érettségizett 1945-ben. Tizenhárom évesen elvesztette édesapját. Hogy felsőfokú tanulmányokat végezhessen, vasúti pályamunkásként dolgozott. Lelkipásztori oklevelet Sárospatakon szerzett 1950-ben. Kiváló tanuló lévén, az Egyházak Világtanácsától ösztöndíjat kapott a Kalifornia állambeli Berkley Egyetemre. Az útlevél megszerzésének adminisztrációja során a belügyi titkosszolgálat megkereste, s munkás származására hivatkozva ügynökként kívánta beszervezni. Ezt elkerülendő, lemondott a lelkipásztori pályáról, gépkocsivezetőként dolgozott. 1957 januárjában családjával együtt emigrált, Kanadában telepedett le. Az angol nyelvben jártas volt, így fél év alatt letette a szükséges vizsgákat ahhoz, hogy lelkipásztorként szolgálatba állhasson. A kanadai Prespyterian Church fogadta be. Először Calgary magyar gyülekezetében, majd 1964-ben Torontóban lett lelkipásztor. Az ottani magyar gyülekezetet ő szervezte újjá. Közegyházi szolgálata is jelentős: többször volt az egyházmegye moderátora (elnöke), hét alkalommal zsinati taggá választották. Családi életét nem kerülték el a tragédiák és betegségek: gyermekét kellett eltemetnie, felesége egyre súlyosbodó ízületi problémák terhét viselte. Harmincöt évi szolgálat után ment nyugdíjba, majd 1992-től repatriálását tervezte, ami 1993-ban meg is valósult. Sárospatakon telepedett le, évekig a Sárospataki Kollégium és az amerikai közösségek közötti kapcsolatokat egyengette, majd 1998-ban Miskolcra költözött, ott hunyt el 2002-ben.

 

( dr. Dienes Dénes )