SÁROSPATAKI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapította: Seress Ödön 1996

Támogatások

 • Darányi emléktábla

  Darányi Lajos

  (1905-1971) Kisgejőcön (Ung megye) született. Gimnáziumot Patakon végezte, itt szerzett lelkészi oklevelet is (1930), majd a hallei és a bonni egyetemen tanult. Külföldi tanulmányai után Sárospatakra került előbb hitoktatónak, majd 1933-1964 között sárospataki lelkész volt. 1957-től a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke. Kora egyik legkiválóbb igehirdetője volt. Lelkigondozója volt a kollégiumi ifjúságnak, a teológus hallgatókat homiletikára tanította Karl Barth dialektika teológiája szellemében. A parókia Kossuth Lajos út 16. szám alatti épületének szépen felújított homlokzatára Darányi Lajosra emlékezve a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány hathatós támogatásával emléktáblát helyezett el a gyülekezet.

 • 763 sz. Sztárai Mihály Cserkészcsapat támogatása

  A cserkészcsapat megalapítója Szabó Lajos teológiai hallgató, a Sárospataki  Teológiai Akadémia későbbi professzora volt. A magalakulás éve 1924, a Magyar Cserkészszövetség 1926-ban vette nyilvántartásba. A sárospataki református gyülekezet által fenntartott közösséget a kommunista hatalom 1948-ban betiltotta.
   
  A csapat újraalakulását Ablonczy Béla lelkipásztor cserkésztiszt  kezdeményezte 1993-ban, a Magyar Cserkészszövetség 1995-ben vette nyilvántartásba. Jelenlegi parancsnoka v. Újlaki Csaba presbiter, cserkésztiszt. A csapat tagjai minden évben részt vesznek nemzeti ünnepeink egyházi és városi alkalmain, nyaranta saját tematikus táborokat tartanak.A cserkészek eljutottak az országos nagytáborokba is, ilyen volt a 2000. évi esztergomi Millenáris Emlétábor, a 2011-es cserkész vezetésű, zánkai Erzsébet-tábor és a 2012-es ócsai Nemzeti Nagytábor. Két cserkészünk részt vett az angliai cserkész világtalálkozón is.
   
  A sárospataki református gyülekezetnek és a Fenntartó Testületnek köszönhetően, a Református Ifjúsági Ház épületében saját cserkészotthonunk van, ahol szombatonként tartju foglalkozásainkat. Célunk: " Isten, Haza, embertárs szolgálata" ( v.Újlaki Csaba cserkésztiszt, csapatparancsnok)
 • Ifjúsági énekeskönyvek beszerzése

  Az énekeskönyvek 2014. év tavaszán kerültek beszerzésre azzal a céllal, hogy a fiatalok körében végzett munkát elősegítse, a bennük lévő énekek közelebb állnak a fiatalok lelkivilágához.

 • Rákóczi Ház felújítása

  A Rákóczi ház a Sárospataki Református Egyházközség Rákóczi u. 11. sz. alatti épülete, mely az utóbbi években kihasználatlanul állt, állapota nagyon leromlott . Ennek elülső részét újította fel a  gyülekezet, mely munkálatokat és a berendezés beszerzését az Alapítvány is  támogatta, így nyílt lehetőség egy közösségi helyiség kialakítására, mely kisebb létszámú csoport befogadására alkalmas. Kialakítottunk egy vendégszobát is, vendégeink kulturált, kényelmes elhelyezésére.