SÁROSPATAKI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapította: Seress Ödön 1996

 Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntéshozó szerve, öt tagból áll.

 Elnök:

dr. Mátyás Péter

 Tagok:

Kun Lajos

Szabó Ferenc

Fasang Zoltán

dr. Bagoly Emese