SÁROSPATAKI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapította: Seress Ödön 1996

A sárospataki gyülekezet 1871-ben készíttette a templom orgonáját a Salzburgból származó Ludwig Mooser mesterrel, aki kora egyik legnevesebb orgonakészítője volt. 130 éves működés után teljes restaurálásra szorult a hangszer. A felújítás 2005-től 2009-ig tartott, s azt alapítványunk is támogatta.

Darányi Lajos püspök Emléktáblája

Alapítványunk támogatta az emléktábla készítését. Darányi emléktábla a Kossuth u 18. sz alatt látható a parókia melletti épület falán. A kő Magyarvistáról (Erdélyből) származik, ott készítették az emléktáblát.

Ifjúsági énekeskönyvek beszerzése

Az énekeskönyvek 2014. év tavaszán kerültek beszerzésre azzal a céllal, hogy a fiatalok körében végzett munkát elősegítse, a bennük lévő énekek közelebb állnak a fiatalok lelkivilágához.